Jump to content

Campionatul Romaniei de Motociclism - MotoRC


wtf?
 Share

Recommended Posts

motorc.jpg

Regulamentul General al Campionatului Romaniei de Motociclism

 

 

Consideratii Generale

 

Termeni folositi:


Organizator: Persoana juridica romana, care dispune, sustine, promoveaza si isi asuma responsabilitatea pentru organizarea campionatului.
Campionat: Cumularea rezultatelor, organizarilor si participarilor la fiecare etapa in parte.
Etapa: Parte componenta a campionatului, ce reprezinta desfasurarea efectiva a intrecerilor sportive.
Sportiv: Participant la o etapa, in calitate de concurrent.
Oficial: Participant la o etapa, in calitate de reprezentant al Organizatorului.
Sindicatul Pilotilor: Intregul corp de sportivi, care isi vor desemna 3 reprezentanti.
Calendarul Campionatului: Programarea in timp, pe parcursul unui sezon, a fiecarei etape.
Programul Etapei: Programarea orara a antrenamentelor, a calificarilor, a curselor si a oricaror altor evenimente din timpul etapei.
Voucherul de participare: Document emis de catre Organizator, pe baza caruia se permite admiterea in concurs.

 

1. REGULAMENTUL SPORTIV

 

1.1 Concursuri
1.1.1 Numarul etapelor ce compun campionatul este stabilit de catre organizator. Locul unde se vor desfasura etapele este stabilit de organizator.
1.1.2 Programul etapelor va fi stabilit de catre organizator si va respecta pe cat posibil programul din Anexa 1.

 

1.1.3 Clase participante:
STOCK 600 – motociclete care respecta regulamentul tehnic UEM stock 600 (maxim 30 de sportivi)
STOCK 1000 – motociclete care respecta regulamentul tehnic UEM stock 1000 (maxim 30 de sportivi)
CLASA SUPORT 1 – Motociclete de toate tipurile, a caror inspectie tehnica va viza doar aspecte legate de siguranta.
CLASA SUPORT 2 – Motociclete de toate tipurile, a caror inspectie tehnica va viza doar aspecte legate de siguranta si participanti indrumati de SCOLI MOTO afiliate.
1.1.4 Clasele se organizeaza in functie de locul de desfasurare si de organizator. Din Campionat fac parte doar clasele Stock 600 si Stock 1000
1.1.5 Etapele pot fi parte componenta a unor competitii internationale, cu clasament OPEN.
1.1.6 Organizatorul va pune la dispozitie echipamentele/materialele si personalul necesar bunei desfasurari a competitiei.
1.1.7 Organizatorul isi declina orice responsabilitate pentru pagubele cauzate unei motociclete, accesoriilor si materialelor prin accident, foc sau alt incident in timpul etapei. Organizatorul nu este responsabil pentru evenimentele petrecute intre sportivi.

1.2 Oficiali

1.2.1 Oficialii delegati pentru intreg campionatul sunt:


A. DIRECTORUL DE CONCURS
Este delegat organizator.
Este responsabil de respectarea prezentului regulament pe parcursul intregii competitii si de buna desfasurare a antrenamentelor si curselor. Coordoneaza diferitele compartimente ale competitiei.
Are urmatoarele competente:
a) Controleaza antrenamentele si cursa, respectarea orarului si daca este necesar, propune
Juriului de Concurs modificarea orarului in concordanta cu Regulamentul Sportiv.
b ) Opreste antrenamentul sau cursa in conformitate cu Regulamentul Sportiv daca apreciaza ca este nesigura continuarea lor si se asigura ca procedura de restart este corect aplicata.
c) Controleaza procedura de start.
d) Autorizeaza intrarea pe circuit a ambulantelor si a vehiculelor de interventie rapida.
e) Aplica sanctiuni sportivilor pentru incalcarea prevederilor regulamentare in timpul
concursului.
f) Aplica sanctiuni organizatorilor, membrilor echipelor, etc. pentru incalcari grave ale regulamentelor in timpul concursului.
g) Aproba si semneaza cu titlu provizoriu rezultatele antrenamentelor, calificarilor si curselor.
h) Aduce la cunostinta Juriului de Concurs cazurile de incalcare a regulamentelor in vigoare.

B. SECRETARUL DE CONCURS
Asigura secretariatul concursului.

1.2.2 Oficialii delegati pentru fiecare etapa sunt:
DIRECTORUL DE TRASEU (poate fi acelasi cu Directorul de Concurs)
Este propus de organizator.
Are urmatoarele responsabilitati:
a) Se asigura ca circuitul corespunde permanent conditiilor regulamentare de desfasurare a competitiei.
b ) Se asigura ca toti oficialii si serviciile sunt la locurile lor. In acest scop, cu 20 de minute inaintea inceperii fiecarui antrenament sau a fiecarei curse, va efectua un tur de verificare a circuitului.
c) Ia deciziile necesare pentru buna desfasurare a competitiei.
d) Vegheaza la respectarea regulamentelor in vigoare.
e) Sesizeaza Juriul de Concurs asupra eventualelor incalcari ale regulamentelor.

STARTERUL
Este numit de Directorul de Concurs. Raspunde de procedurile de start.
CRONOMETRORUL SEF
Este numit de Organizator. Raspunde de realizarea cronometrajului, a trecerilor, a grilei de start si a clasamentelor finale.
JURIUL DE CONCURS
Este format din:
- Reprezentant al Organizatorului
- Directorul de Concurs
- Reprezentant al Sportivilor

Atributiile Juriului de Concurs sunt urmatoarele:
a) Vegheaza la respectarea regulamentelor in vigoare de catre toti factorii implicati in desfasurarea concursului.
b ) Judeca contestatiile formulate impotriva deciziilor Directorului de Concurs sau a altor incalcari ale regulamentului.
Juriul de Concurs se va intruni de cate ori este necesar, dar obligatoriu inainte de inceperea primului antrenament si dupa incheierea antrenamentelor. La sedintele obligatorii vor lua parte si delegatii cluburilor (1 delegat pentru fiecare club), cronometrorul sef, comisarul de Revizie Tehnica si parc, dar fara drept de vot.
Hotararile se iau cu majoritatea simpla a voturilor.

1.3 Calendarul competitional

1.3.1 Calendarul competitional va fi facut public de catre Organizator cul cel putin 2 luni inaintea primei etape.

1.4 Dreptul la participare

1.4.1 Pentru a putea participa la o etapa a Campionatului. un sportiv trebuie sa posede urmatoarele documente:
- copie dupa certificatul de nastere sau dupa buletin.
- acceptul parintilor autentificat la notariat, daca sportivul nu a implinit 18 ani la data desfasurarii etapei.
- voucherul de participare, cu viza medicala pe el si viza inspectiei tehnice
1.4.2 Toti participantii in Campionat recunosc faptul ca Organizatorul nu poate fi tras la raspundere pentru prejudiciile de orice natura suferite in timpul etapelor.
1.4.3 Toti participantii accepta faptul ca Organizatorul este proprietar de drept al tuturor fructelor generate de Campionat (ex : drepturi de imagine, rezultate financiare, etc)

1.5 Numerele de concurs
1.5.1 Numerele de concurs vor fi atribuite in ordinea rezultatelor obtinute in sezonul precedent. La primul sezon numerele se vor artibui în ordinea cererilor de înscriere depuse.
Sportivii noi la o clasa vor primi numerele ramase neatribuite, in ordinea cererilor depuse.
1.5.2 Numarul de concurs 1 nu poate fi atribuit decat campionului in exercitiu. Daca acesta refuza numarul 1 sau trece la alta clasa, numarul 1 va ramane neatribuit. În primul sezonul, numprul 1 va rămâne neatribuit.

1.6 Revizia tehnica si controlul medical
1.6.1 Toate motocicletele si castile trebuiesc prezentate personal de catre sportiv la revizia tehnica.
1.6.2 Un sportiv poate prezenta la revizie cate 2 motociclete pentru fiecare clasa.
1.6.3 La cererea Directorului de Concurs sau a medicului de concurs, orice sportiv trebuie sa se supuna controlului medical. Refuzul atrage dupa sine descalificarea din campionat.
1.6.4 Se vor putea face controale anti doping in conformitate cu codul C.I.O.

1.7 Antrenamentele
Etapa va fi compusa din antrenamente libere, antrenamente cronometrate (calificari), warm-up si cursa. Ordinea si durata lor va fi stabilita de Organizator, respectand pe cat posibil Anexa 1.

1.7.1 Sunt obligatorii un numar de minimum 2 antrenamente cronometrate pentru fiecare clasa, care vor determina formarea grilei de start in cursa.
Nu se va permite intrarea in “warm-up-ul” respectiv al cursei daca nu exista cel putin un tur cronometrat in acea etapa, premergator warm-up-ului.
1.7.2 Sfarsitul antrenamentului va fi indicat cu steagul sah alb/negru. Sportivii vor fi cronometrati in continuare pana ce vor trece de steagul sah alb/negru.
1.7.3 Intreruperea antrenamentului datorata unui accident sau altui motiv va fi indicata cu steagul rosu. Toti sportivii vor fi obligati sa revina cu viteza redusa in parc. La reluarea antrenamentului se vor efectua numarul de minute ramase in momentul intreruperii.
1.7.4 Motocicletele pot fi pornite prin impingere de catre piloti si mecanici doar in sensul de parcurgere a circuitului.
1.7.5 Este permisa schimbarea motocicletei doar in timpul antrenamentului.

1.8 Calificarea pentru cursa
1.8.1 Pentru a fi admis in cursa, un sportiv este obligat sa inregistreze minim un tur cronometrat in antrenamente sau calificari.
1.8.2 Daca un sportiv participa la doua clase, el va trebui sa inregistreze minim un tur cronometrat in antrenamente sau calificari la fiecare clasa.
1.8.3 Rezultatele antrenamentelor oficiale vor fi comunicate la sedinta tehnica si vor fi afisate la parc.

1.9 Grila de start
1.9.1 Pozitiile pe grila de start vor fi stabilite de timpii realizati de sportivi in calificari, incepand cu cel mai bun timp. Cei care nu au timp inregistrat in calificari, vor lua startul in ordinea timpilor inregistrati in antrenamente, fiind plasati pe grila dupa ultimul sportiv cu timp inregistrat in calificari.
1.9.2 In caz de egalitate, se va lua in considerare al doilea timp ca valoare, si asa mai departe.
1.9.3 Grila de start va fi aranjata in randuri de cate 4 sportivi. Casetele randurilor succesive ale grilei vor fi intercalate pe directia de start. Fiecare caseta va avea o latime de 1 m. Casetele aceluiasi rand vor fi decalate cu cate 1 m si distantate intre ele la cate 1 m. Distanta dintre randurile grilei de start va fi de 9 m.

1.10 Cursele
1.10.1 Lungimea fiecarei curse va fi stabilita de catre organizator intre urmatoarele limite: 40 km - 80 km.
1.10.2 O numaratoare de tururi ce va afisa numarul de tururi ramase de parcurs va fi amplasata pe linia de sosire intr-un loc vizibil pentru sportivi.
1.10.3 Lungimea unei curse odata stabilita poate fi modificata numai de Directorul de Concurs.

1.11 Procedura de start
1.11.1 Startul se va da cu motoarele pornite.
1.11.2 Vor lua startul din grila de start doar acei sportivi care au parcurs minim 1 tur de recunoastere. Impingerea motocicletei din parc pe grila de start este interzisa.
1.11.3 Cu 15 minute inaintea startului in cursa se va deschide parcul si li se va permite sportivilor sa parcurga un tur de recunoastere. La incheierea acestui tur sportivii pot intra in parc pentru a schimba motocicleta, dupa care mai pot efectua un tur de recunoastere.
1.11.4 Cu 10 minute inaintea startului in cursa parcul se va inchide.
1.11.5 Sportivii care nu si-au ocupat locurile pe grila de start pot porni in turul de incalzire de la
iesirea din parc sub indrumarea comisarului de parc. Acesti piloti nu mai pot schimba rotile din momentul afisarii panoului de “3 minute”. Ei vor lua startul din spatele grilei de start.
1.11.6 La sosirea din turul de recunoastere, sportivii isi vor ocupa locurile initiale pe grila de start, unde pot fi asistati de maxim 3 persoane pentru fiecare motocicleta. Se pot face reglaje si se pot schimba roti pana la afisarea panoului de “3 minute”.
1.11.7 Realimentarea cu carburant sau schimbarea rezervoarelor de benzina ale motocicletelor pe grila de start este interzisa.
1.11.8 In acest moment, Directorul de Traseu va anunta cursa “uscata” sau “uda”. Daca nu se face nici un anunt, cursa va fi considerata automat “uscata”.
1.11.9 Cu 5 minute inaintea pornirii in turul de incalzire se va afisa panoul de “5 minute”.
1.11.10 Cu 3 minute inaintea pornirii in turul de incalzire se va afisa panoul de “3 minute”. Sportivii isi vor pune castile.
1.11.11 Cu 1 minut inaintea pornirii in turul de incalzire se va afisa panoul de “1 minut”. Pe grila va ramane cite un singur asistent pentru fiecare motocicleta, care il va ajuta pe sportiv sa porneasca motorul, dupa care va parasi grila de start.
1.11.12 Cu 30 de secunde inaintea pornirii in turul de incalzire se va afisa panoul de “30 secunde”. Toti sportivii trebuie sa fie in caseta lor din grila cu motoarele pornite. Acum nu mai este permis ajutorul vreunui mecanic.
1.11.13 Sportivii care nu reusesc sa-si porneasca motoarele isi vor impinge motocicletele la linia parcului unde pot incerca sa-si porneasca motoarele sau pot schimba motocicletele. Acesti sportivi vor porni in turul de incalzire de pe linia parcului si vor loa startul in cursa din spatele grilei de start.
1.11.14 Cu 2 minute (pentru clasele de juniori cu 3 minute) inaintea startului in cursa se va da plecarea in turul de incalzire cu un steag verde. Sportivii vor parcurge un tur de incalzire urmati de o masina oficiala.
1.11.15 Dupa ce masina a depasit linia parcului, se va permite pornirea in turul de incalzire sportivilor care asteapta aici. Dupa 30 de secunde parcul se va inchide. Depasirea masinii oficiale este interzisa.
1.11.16 La intoarcerea in grila, sportivii isi vor relua locurile lor in casete, avand roata din fata a motocicletei lipita de linia care delimiteaza caseta, fara a opri motorul. Un oficial va sta in fata grilei cu un steag rosu ridicat.
1.11.17 Orice sportiv care are probleme cu motocicleta in turul de incalzire poate reveni la linia parcului pentru a face reparatii sau pentru a schimba motocicleta.
1.11.18 Orice sportiv care caleaza motorul pe grila de start, sau are alt gen de problema tehnica, va ramane pe motocicleta si va ridica un brat. Este strict interzisa intarzierea startului!
1.11.19 Dupa ce sportivii si-au ocupat locurile pe grila si masina oficiala a incheiat turul, un oficial din spatele grilei va agita un steag verde, iar oficialul cu steagul rosu din fata grilei se va retrage.
1.11.20 Un semafor rosu va fi aprins timp de 2-5 secunde. Startul se va da prin stingerea semaforului rosu.
1.11.21 Sportivii care anticipeaza startul vor fi penalizati cu “Stop and go”. Startul anticipat este definit de miscarea inainte a motocicletei inaintea stingerii semaforului rosu. Directorul de Concurs va decide aplicarea sanctiunii si va indica semnalizarea sportivului in cauza prin aratarea unui panou cu inscriptia “Stop” si cu numarul de concurs al sportivului in turul doi. Penalizarea trebuie executata de catre sportiv in urmatoarele doua tururi din momentul semnalizarii. Daca acest lucru nu se intampla, sportivului in cauza i se va arata steagul negru.
1.11.22 Daca un sportiv caleaza motorul dupa darea startului, comisarii de traseu il vor ajuta sa porneasca. Dupa un numar rezonabil de incercari, sportivul va impinge motocicleta pe linia parcului, unde poate primi asistenta tehnica sau poate schimba motocicleta.
1.11.23 Dupa ce sportivii au depasit linia parcului, comisarul de parc va permite sportivilor de aici sa ia startul in cursa.
1.11.24 Dupa ce liderul cursei va incheia primul tur, nu mai este permisa schimbarea motocicletei decat in cazul intreruperii cursei, iar iesirea din parc va fi inchisa.
1.11.25 Daca apare pe grila o problema ce poate periclita siguranta startului, starterul va afisa panoul “Start intarziat”. In acest caz, sportivii vor opri motoarele si procedura va fi reluata de la afisarea panoului de “5 minute”; sportivii vor efectua un tur de incalzire suplimentar, iar cursa va fi redusa cu un tur.

1.12 Procedura “Drive through”
1.12.1 Sportivul penalizat va trece prin fata boxelor cu viteza legala de max. 60km/ora, dupa care va reintra in cursa.
1.12.2 In cazul intreruperii cursei inainte de executarea penalizarii, sportivul o va executa dupa reluarea cursei.
1.12.3 Daca un sportiv are de executat in partea a doua a cursei un “Drive through” datorat anticiparii startului din prima parte a cursei, si daca el anticipeaza si al doilea start, i se va arata stegul negru.
1.12.4 Daca se termina cursa inainte ca un sportiv sa execute penalizarea, el va fi penalizat automat cu 30 de secunde.

1.13 Curse “ude” si “uscate”
1.13.1 Orice cursa trebuie catalogata drept “uda” sau “uscata”. Catalogarea va fi anuntata pe grila prin afisarea unui panou corespunzator. Daca nu se afisaza nici un panou, cursa va fi considerata “uscata”.
1.13.2 Curse “uscate”- O cursa “uscata” poate fi intrerupta numai de Directorul de Concurs, daca acesta considera ca modificarea conditiilor atmosferice impune schimbarea pneurilor.
1.13.3 Curse “ude”- O cursa “uda” nu poate fi intrerupta datorita schimbarii conditiilor atmosferice.
1.13.4 Cursele intrerupte datorita conditiilor atmosferice vor fi reluate drept curse “ude”.

1.14 Propulsia
1.14.1 In timpul unei curse, o motocicleta poate fi propulsata doar de puterea propriului motor, de forta musculara a sportivului sau de forta gravitationala.
1.14.2 Cu exceptia cazurilor exprese prevazute de acest regulament, ajutorul strain este interzis.

1.15 Conduita in timpul antrenamentelor si al curselor
1.15.1 Sportivii sunt obligati sa respecte semnificatia steagurilor si a panourilor de semnalizare.
1.15.2 Sportivii trebuie sa concureze intr-o maniera responsabila care sa nu ii puna in pericol pe ceilalti sportivi sau pe alti participanti. Utilizarea motocicletelor in parc, cu exceptia pornirii motorului si a deplasarii spre si de la linia parcului este interzisa. In parc viteza maxima de deplasare nu va depasi 20 km/ora.
1.15.3 Un sportiv care din diverse motive a parasit traseul, va reintra pe circuit doar printr-un punct indicat de comisarul de traseu sau printr-un punct care nu ii va conferi vreun avantaj. Este interzisa scurtcircuitarea traseului. Nerespectarea acestor prevederi va fi sanctionata cu o penalizare de 10 secunde pentru fiecare abatere. La a 3-a abatere in cursa, sportivul in cauza va fi descalificat. Eliminarea de catre un sportiv a unei parti din traseu se sanctioneaza cu descalificarea. Daca abaterea are loc in timpul antrenamentelor oficiale, timpul obtinut in turul respectiv nu va fi luat in considerare.
1.15.4 In urma unei cazaturi, comisarii de traseu pot tine motocicleta in timp ce sportivul face remedieri fara ajutor strain si pot ajuta la pornirea motorului.
1.15.5 Daca un sportiv abandoneaza, el trebuie sa isi parcheze motocicleta intr-un loc sigur, indicat de comisarii de traseu. Este interzisa rularea pe circuit cu viteza redusa in timpul desfasurarii cursei.
1.15.6 Daca sportivul apreciaza ca defectiunea poate fi remediata, el se va deplasa spre parc pe o trasa cat mai departata de trasa ideala.
1.15.7 Sportivii pot intra la parc in timpul cursei pentru schimbarea pneurilor sau pentru a efectua reparatii; aceste operatiuni pot fi efectuate in fata standurilor echipelor lor. Sportivii pot fi ajutati de mecanici atat la aceste operatiuni, cat si la repornirea motocicletelor. Realimentarea motocicletelor cu benzina este interzisa in afara standurilor.
1.15.8 Transportarea pe motocicleta a unui pasager este strict interzisa.
1.15.9 Rularea sau impingerea motocicletei in contra sens este interzisa.
1.15.10 Este interzisa propagarea oricarui semnal intre motocicleta si o alta persoana sau echipament, cu exceptia semnalului transponderului de cronometraj, a mesajelor scrise pe panoul de semnalizare al echipei sau de semnele facute de sportiv.
1.15.11 Oprirea pe circuit in timpul antrenamentelor si curselor este interzisa.
1.15.12 Exersarea startului este permisa doar in conditii de maxima siguranta, dupa afisarea steagului sah alb/negru si in afara trasei ideale.
1.15.13 Scoaterea castii in timpul cursei se traduce prin abandon.

1.16 SEMNIFICATIA STEAGURILOR
• Steagul national - poate fi folosit pentru darea startului, optional.
• Steagul verde - traseul este liber. Se arata neagitat in toate posturile de comisar de traseu in timpul antrenamentelor, curselor, turului de recunoastere si turului de incalzire daca nu este necesara aratarea altui steag. Se arata in postul de comisar de traseu imediat urmator ultimului post care a necesitat aratarea steagului galben. Este agitat de starter pentru a da plecarea in turul de incalzire. Este agitat la linia parcului cand aceasta este deschisa.
• Steagul cu dungi galbene si rosii - ulei, apa, sau alta substanta afecteaza aderenta in portiunea respectiva a circuitului. Se arata neagitat la postul de unde incepe incidentul.
• Steagul alb cu diagonale rosii – picaturi de ploaie pe sectorul respectiv. Se arata neagitat la postul de unde incepe incidentul.
• Steagul alb cu diagonale rosii + steagul cu dungi galbene si rosii – ploaie pe sectorul respectiv. Se arata ambele steaguri neagitate la postul unde incepe incidentul.
- depasirea pe steag galben in timpul antrenamentelor se sanctioneaza cu anularea celui mai bun timp realizat in antrenamentul respectiv.
- depasirea pe steag galben in timpul cursei se sanctioneaza cu o penalizare de 10 secunde.
- daca sportivul realizeaza gresala comisa, el va ridica mana si se va lasa depasit de cel pe care tocmai l-a depasit. In acest caz nu se va mai aplica nici o sanctiune.
• Steagul albastru –”lasa-te deposit”. Se arata agitat la postul de comisar de traseu cand un sportiv este pe punctul de a fi depasit de un sportiv mai rapid in timpul antrenamentelor, sau cu un tur in timpul cursei.
• Steagul sah alb/negru - agitat la linia de sosire indica terminarea antrenamentului sau a cursei.

1.16.1 Steaguri de instructiuni obligatorii
• Steagul galben - agitat de comisarii de traseu indica prezenta unui pericol in fata. Sportivii trebuie sa reduca viteza si sa fie pregatiti sa opreasca. Depasirea este interzisa pana la postul unde se arata steagul verde. In timpul turului de recunoastere va fi agitat in toate posturile pentru a arata pozitia acestora pe circuit. Agitat pe linia de start inainte de darea startului semnifica start intarziat.
• Seagul alb - un vehicul de interventie se afla pe traseu. Agitat de un comisar de traseu arata ca sportivul va intalni vehiculul in sectiunea respectiva. Depasirea unui alt sportiv este interzisa. Daca vehiculul se opreste pe traseu, se va arata alaturi de steagul alb si steagul galben.
• Steagul rosu - se agita cand cursa sau antrenamentul sunt intrerupte. Sportivii se vor intoarce incet in parc. Se arata la linia parcului cand acesta se inchide. Se va arata la grila de start la sfarsitul turului de recunoastere si a celui de incalzire. Poate fi folosit pentru inchiderea traseului.
• Steagul negru - aratat impreuna cu numarul de concurs unui sportiv, indica descalificarea acestuia. El trebuie sa se retraga in parc la incheierea turului respectiv si nu mai are voie sa reia cursa.
• Steagul negru cu disc portocaliu - aratat impreuna cu numarul de concurs unui sportiv, el este informat ca motocicleta sa este periculoasa si ca trebuie sa paraseasca imediat circuitul.

1.17 Intreruperea unei curse
1.17.1 Daca Directorul de Concurs hotaraste intreruperea cursei, atunci se va arata steagul rosu la linia de sosire si in toate posturile de arbitraj de traseu. Sportivii sunt obligati sa reduca imediat viteza si sa se intoarca la parc. Rezultatele vor fi cele luate la sfarsitul ultimului tur dinaintea aratarii steagului rosu incheiat de toti sportivii din tur cu liderul de la momentul intreruperii cursei.
1.17.2 Daca se intrerupe cursa in ultimul tur, clasamentul se va face astfel:
a) Se va face clasamentul partial de la sfarsitul cursei tuturor sportivilor carora li s-a aratat steagul sah inaintea intreruperii cursei.
b ) Se va face clasamentul de la sfarsitul penultimului tur tuturor sportivilor carora nu li s-a aratat steagul sah inaintea intreruperii cursei.
c) Clasamentul final va fi stabilit prin combinarea celor doua clasamente partiale dupa procedeul ture/timp.
1.17.3 Daca liderul cursei si ceilalti sportivi din tur cu el au parcurs mai putin de 3 tururi pana la intreruperea cursei, atunci cursa se va relua de la inceput. Daca acest lucru nu este posibil, atunci cursa va fi anulata.
1.17.4 Daca liderul cursei si sportivii din tur cu el au parcurs mai mult de 3 tururi, dar mai putin de
1/3 din numarul total de tururi al cursei rotunjit la numarul intreg inferior, atunci cursa va fi reluata conform art.1.18.1, clasamentul fiind facut prin aditionarea tururilor si timpilor din cele doua curse. Daca reluarea cursei este imposibila, atunci rezultatele vor conta si se vor atribui ½ din puncte.
1.17.5 Daca liderul cursei si sportivii din tur cu el au parcurs 2/3 din numarul total de tururi al cursei, atunci cursa va fi considerata completa si se vor acorda punctele respective.

1.18 Reluarea unei curse intrerupte
1.18.1 Daca o cursa trebuie reluata, aceasta trebuie sa se faca cat mai repede cu putinta, in functie de conditiile traseului. De indata ce sportivii s-au reintors in parc, Directorul de Traseu va anunta ora de reluare a procedurii de start, care,daca starea traseului o permite, nu va fi mai tarzie de 10 minute de la afisarea steagului rosu.
1.18.2 Rezultatele primei parti a cursei trebuiesc afisate inaintea reluarii procedurii de start.
1.18.3 Procedura de start va fi cea normala.
1.18.4 Conditiile pentru cursa reluata vor fi urmatoarele:
1.18.4. 1 In cazul descries in alineatul 1.17.3:
a) Toti sportivii pot relua startul.
b ) Motocicletele pot fi schimbate sau reparate. Este permisa realimentarea.
c) Numarul de tururi va fi cel initial.
d) Grila de start va fi cea initiala.
1.18.4.2 In cazul descris in alineatul 1.17.4:
a) Pot relua startul doar sportivii care au terminat prima parte a cursei.
b ) Motocicletele pot fi reparate sau schimbate. Realimentarea este permisa.
c) Numarul de turui al partii a doua a cursei va fi cel ramas de parcurs pana la acoperirea numarului total de tururi al cursei.
d) Grila de start va fi data de ordinea de sosire din prima parte a cursei.
e) Clasamentul final va fi facut pe baza aditionarii rezultatelor fiecarui sportiv clasificat in ambele parti ale cursei pe principiul ture/timp.

1.19 Sfarsitul unei curse si rezultatele
1.19.1 Cand liderul cursei a parcurs numarul de tururi stabilit pentru cursa respectiva, i se va arata steagul sah, lui si sportivilor urmatori care trec linia de sosire.
1.19.2 Din momentul in care a fost aratat steagul sah, nici un sportiv nu mai poate iesi din parc pe circuit.
1.19.3 Daca liderul cursei este precedat indeaproape de un sportiv in ultimul tur in apropierea liniei de sosire, starterul va arata simultan ambilor sportive: steagul albastru (pentru sportivul intarziat) si steagul sah (pentru liderul cursei). Sportivul intarziat va incheia turul pentru a primi si el steagul sah.
1.19.4 Daca steagul sah este aratat inainte ca liderul cursei sa fi incheiat numarul de tururi stabilit pentru cursa respectiva, cursa va fi considerata incheiata cand liderul cursei a trecut ultima data linia de sosire inaintea aratarii steagului sah.
1.19.5 Daca, din diferite motive, este intarziat momentul terminarii cursei, cursa va fi considerata incheiata in momentul parcurgerii numarului stabilit de tururi.
1.19.6 Pentru a fi clasat, un sportiv trebuie:
a) Sa fi parcurs minim 75% din tururile invingatorului.
b ) Sa fi trecut linia de sosire la maximum 5 minute dupa invingator.
c) Sa nu aiba mai mult de 10 puncte de penalizare acumulate in acea etapa
1.20 Parcul inchis
La sfarsitul cursei, primele trei motociclete plus oricare motociclete indicate de Directorul de Concurs vor fi depuse in parcul inchis pentru eventuale contestatii. Ele vor putea fi ridicate dupa incheierea timpului regulamentar de depunere a contestatiilor.
1.21 Puncte si clasamente
1.21.1 Sportivii vor concura in Campionatul Romaniei de Motociclism.
1.21.2 Sportivii vor cumula punctele obtinute la fiecare cursa. Va fi declarat Campion sportivul cu cele mai multe puncte acumulate. Punctele acordate la fiecare cursa vor fi conform regulamentului FIM, UEM.
1.21.3 Primii trei clasati la fiecare cursa sunt obligati sa participe la festivitatea de premiere si la conferinta de presa, daca aceasta este organizata.

2 REGULAMENTUL TEHNIC

2.1 Motociclete
2.1.1 Caracteristicile constructive ale motocicletelor vor fi cele stipulate in regulamentele F.I.M, UEM.
2.1.2 Nerespectarea fiselor de omologare tehnice in ce priveste rotile, sistemul de racire al motorului, baterie, sistemul de incarcare electric, grupul propulsor (chiuloasa, supape, axe cu came, pistoane, biele, arbore cotit), cutia de viteze, va duce la descalificarea imediata a sportivului si stergerea tuturor rezultatelor inregistrate in acea etapa.
2.1.3 Nerespectarea fiselor de omologare tehnice in orice alta privinta va duce la atribuirea unui punct de penalizare pentru orice reper neconform
2.1.4 Clasa Stock 600:
- motociclete cu motoare de 401 – 600 cmc in 4 timpi cu 4 cilindri, sau motoare de 600 – 750 cmc in 4 timpi cu 2 cilindri;
- sunt admise pneuri OPEN;
- motocicletele corespunzatoare acestei clase nu pot participa la clasa Stock 1000.
- aceste motociclete vor fi in conformitate cu prevederile regulamentului tehnic al FIM.
2.1.5 Clasa Stock 1000:
- motociclete cu motoare de 601 – 1300 cmc in 4 timpi cu 2, 3 sau 4 cilindri.
- aceste motociclete vor fi in conformitate cu prevederile regulamentului tehnic al FIM;
- sunt admise pneuri OPEN.
2.1.6 La clasele suport motocicletele si cauciucurile vor fi la liber (Open).
2.2 Numere de concurs
Sunt obligatorii numere de concurs asezate perfect vizibil pentru public si oficiali.
2.3 Echipamentul de protectie
2.3.1 Este obligatorie purtarea unui combinezon din piele sau din alt material rezistent la temperatura inalta si la frictiunea cu asfaltul.
2.3.2 Este obligatorie purtarea cizmelor si a manusilor din piele.
2.3.3 Este obligatorie purtarea castii de protectie, precum si a parbrizului sau a ochelarilor de protectie. Casca trebuie sa fie in perfecta stare, de masura potrivita, cu sistemul de fixare intact, fara crapaturi sau alte urme vizibile de accident.
2.4 Revizia tehnica
2.4.1 Revizia tehnica va fi efectuata la fiecare etapa de Comisarul de Revizie Tehnica (RT) conform programului etapei si sub supravegherea Directorului de Concurs.
2.4.2 Comisarul de R.T. va fi la dispozitia Directorului de Concurs pe intreaga perioada de desfasurare a etapei pentru a efectua eventuale revizii tehnice dictate de acesta.
2.4.3 Prezentarea unei motociclete la revizia tehnica va fi considerata implicit o declaratie de conformitate cu regulamentul tehnic.
2.4.4 Comisarul va verifica fiecare motocicleta din punct de vedere al sigurantei cursei, si aleator din punct de vedere al respectarii altor prevederi ale regulamentului tehnic.
2.4.5 La sfarsitul verificarii se va lipi un abtibild pe cadrul motocicletei care atesta ca acea motocicleta a trecut verificarea tehnica.
2.4.6 La sfarsitul fiecarei curse, Comisarul de R.T.va avea grija ca primele 3 motociclete clasate in cursa, precum si oricare alta motocicleta indicata de Directorul de Concurs sa fie depuse in
parcul inchis pe perioada regulamentara de contestatii, si va supraveghea demontarea in urma unui eventual protest.
2.5 Controlul zgomotului
2.5.1 Controlul zgomotului va fi efectuat intr-un spatiu deschis, cu minimum 10 m intre motocicleta si orice obstacol rigid.
2.5.2 Microfonul va fi asezat la 50cm de orificiul tevii de esapament masurati intr-un unghi de 45 grade lateral sau in sus.
2.5.3 Nivelul de zgomot maxim admis va fi de:
- 2 timpi = 113dB/A la 7000tur./min
- 4 timpi = 130dB/A la:- 5500tur./min pentru 600cmc in 2 cil.
- 6500tur./min pentru 600cmc in 3 cil
- 7000tur./min pentru 600cmc in 4 cil
- 5500tur./min pentru 750cmc in 2 cil
- 6000tur./min pentru 750cmc in 3 cil
- 7000tur./min pentru 750cmc in 4 cil
- 5000tur./min pentru +750cmc in 2 cil
- 5000tur./min pentru +750cmc in 3 cil
- 5500tur./min pentru +750cmc in 4 cil

3 CODUL DE DISCIPLINA SI ARBITRAJ
3.1 Principii
3.1.1 Participantii, oficialii si organizatorii sunt obligati sa respecte prevederile Regulamentului.
3.1.2 Violarea dovedita a acestor prevederi va atrage sanctiunile prevazute in acest capitol, sau in alte capitole ale acestui regulament.
3.2 Sanctiuni
Sanctiunile sunt:
- avertismentul
- amenda
- “stop and go”
- penalizarea de timp
- penalizare cu puncte
- descalificarea
- retragerea punctelor de Campionat
- suspendarea
- excluderea
3.2.1 Definirea sanctiunilor
- avertismentul: poate fi facut in particular sau in public.
- amenda: intre 10 € si 50 € platibili in lei la cursul B.N.R., pe loc, catre Secretarul de concurs.
- „stop and go“
- penalizarea de timp: penalizare de pana la 2 minute ce duce la retrogradarea sportivului in clasamentul final.
- puncte de penalizare: pot fi acordate 5 puncte de penalizare pentru orice comportament considerat nesportiv, pe toata durata etapei (in paddock si pe pista)
- descalificarea: poate fi dintr-o etapa, dintr-un antrenament (steag negru, steag negru cu disc portocaliu), din cursa (steag negru, steag negru cu disc portocaliu), sau de la rezultatele cursei.
- retragerea punctelor: pierderea punctelor obtinute in etapele deja disputate de Campionat
- suspendarea: pierderea dreptului de participare la una sau mai multe etape ale Campionatului
3.2.2 Cumulul de sanctiuni
Se pot dicta mai multe sanctiuni simultane impotriva celor vinovati.
3.3 Organele de disciplina si de apel
Acestea sunt:
- Organizatorul
- Directorul de Concurs
- Juriul de Concurs
Nerespectarea hotararilor atrage dupa sine descalificarea.
3.4 Contestatii
3.4.1 Dreptul la contestatie
Orice persoana (sportiv, membru al unei echipe, oficial, organizator, etc.), afectata de o decizie luata, sau de o incalcare a prezentului regulament are dreptul sa depuna o contestatie impotriva deciziei sau incalcarii respective.
3.4.2 Procedura si limita de timp
Fiecare contestatie trebuie sa se refere la un singur subiect.
3.4.2.1 In cazul contestatiilor care au ca subiect fapte petrecute pe parcursul etapei (atat pe pista cat si in afara ei):
- nu se poate depune o contestatie la mai mult de 24 de ore de la terminarea unei etape, decat in cazul in care cel ce depune contestatia nu o putea face in acest timp din motive obiective (ex : accidentat in timpul etapei, se afla in imposibilitatea de a comunica).
3.4.2.2 In cazul contestatiilor care au ca subiect nerespectarea regulamentelor tehnice.
O singura data pe durata campionatului, unui sportiv i se poate cere sa-i fie testat materialul de concurs pe un sistem de testare al puterii motorului omologat si acceptat de catre organizator. Costul acestei testari va fi suportat de catre cel care depune contestatia.
Daca contestatia presupune demontarea unei motociclete, taxa de contestatie va fi de 300 € platibili in lei la cursul B.N.R. la Secretarul competitiei, si vor fi cedati partii care are dreptate.
Partea perdanta va suporta de asemenea costul materialelor necesare reasamblarii (200 euro).
Se poate depune o contestatie numai in cele 30 de minute de la terminarea unei etape cand motocicleta este in Parcul Inchis.
Pentru sustinerea contestatiei, initiatorul trebuie sa puna la dispozitia Comisiei Tehnice fisa tehnica de omologare pentru motocicleta incriminata.
Comisia tehnica va fi formata din Directorul de concurs, un reprezentant al organizatorului, un reprezentant al pilotilor, un specialist tehnic agreat atat de organizator cat si de cele doua parti ale contestatiei. La desfasurarea inspectiei tehnice pot fi prezente cele doua parti si pot sa-si exprime pareri.
Initiatorul contestatiei are un termen de 2 ore de la inceperea demontarii motocicletei sa ceara verificarea oricarei componente. Dupa acest termen Comisia Tehnica isi va exprima decizia.
3.4.3 Judecarea contestatiilor
Contestatiile vor fi judecate de catre Juriul de Concurs pe loc, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, iar hotararile vor fi comunicate in scris protestatarilor.
Hotararile Juriului de Concurs intra in vigoare in momentul pronuntarii lor.
Nerespectarea hotararii Juriului de Concurs atrage dupa sine suspendarea pana la sfarsitul sezonului competitional.

TAXE DE PARTICIPARE:

Clasele Stock (600 sau 1000) - 250 euro / etapa
Clasele Suport (CS 1 sau CS 2) - 190 euro / etapa

Voucherele de participare vor putea fi achizitionate doar de la partenerii nostri autorizati. Vom publica lista acestora in curand.
In imagine aveti in linii generale, cum va arata programul unei etape de campionat, evident acesta poate suferi modificari.
Toate antrenamentele si calificarile vor fi de 25 min. Orarul Stock 600 si Stock 1000 va ramane neschimbat pe tot parcursul campionatului. Clasa Suport 1 si Clasa suport 2 pot fi inlocuite de alte activitati.

motorc2.jpg

P.S. Nu fac parte din organizarea acestui campionat, doar am transmis informatia pe forum, de pe pagina lor de facebook. https://www.facebook.com/campionatulromanieimotociclism/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


» Post actualizat in 08 Feb 2017 21:51

Campionatul va avea 5 etape in 2017, care se vor desfasura pe circuitul MotorPark Romania!
Aceasta este o competitie privata, care nu se desfasoara sub egida Federatiei Romane de Motociclism, iar participantii nu vor puncta in campionatul organizat de FRM.


Calendarul etapelor 2017, MotorPark Romania:
5 - 7 mai
9 - 11 iunie
30 iun - 2 iulie
25 - 27 august
29 sep - 1 oct

Link to comment
Share on other sites

Se discuta o modificare a zilelor de participare pentru ca mai bine de 85% dintre noi nu ne-am nascut cu matusi Tamara drept pentru care trebuie sa lucram pentru a ne permite in mica masura unele sporturi.

Astfel ca organizatorul va incerca sa gaseasca o solutie pentru cei care in zilele de Vineri sunt la serviciu cand in mod normal este prima zi de antrenamente si nu este tocmai corect sa platesti si pentru vineri desi nu participi la eveniment in ziua respectiva.

Revin cu informatii.

Link to comment
Share on other sites

Oare a modificat cineva numele topicului,tin minte ca era si RC in el...

Doar in tag avea motorc, acum am rugat pe l.u.v sa modifice.

 

Cateva informatii de la organizator:

 

Pe parte tehnica participantii pot avea orice rapoarte, scarite, manete vor.

Motorul, cutia, radiatorul si alternatorul trebuie sa fie stock.
Si raspunsul la intrebarea: Cei care lucreaza vinerea si nu participa, ce solutie au ?

 

iar pentru cei care nu pot veni vineri, s-a propus o varianta, dar pentru asta inscrierea si plata se va face direct la circuit (nu la intermediarii nostri care vand voucherele de participare)

150 euro incepatori
210 euro campionat

 

Link to comment
Share on other sites

Eu cred ca este destul de buna solutia si au venit cu raspuns la intrebarile tale mult mai repede decat ma asteptam.

 

Nu o sa poata multumii pe tota lumea decat daca e gratis ...

Link to comment
Share on other sites

105E pentru 4 intrari intr-o zi voua vi se pare ok? ....

Nu, dar tot e mai bine decat 125 euro, de diferenta cumperi benzina.

Sau pentru tine era mai bine sa platesti 250 pentru 3 zile desi vinerea nu ajungi ca lucrezi ?

Link to comment
Share on other sites

Eu am inteles ca este 105€/zi doar daca vrei sa punctezi in Campionatul RC si mergi doar doua zile.

Fara punte este 150/2 zile sau 210/3 zile...departe de ideal dar ok avand in vedere ca Moto Evolution apare doar cu 3 weekend-uri in programul afisat momentan.

Link to comment
Share on other sites

Da, cu 10 participanti se poate face un campionat. 1000-2000euro incasari/ eveniment. Super afacere, ca si cele din 2015-2016.


» Post actualizat in 14 Feb 2017 13:30


Eu am inteles ca este 105€/zi doar daca vrei sa punctezi in Campionatul RC si mergi doar doua zile.
Fara punte este 150/2 zile sau 210/3 zile...departe de ideal dar ok avand in vedere ca Moto Evolution apare doar cu 3 weekend-uri in programul afisat momentan.

Cine naiba crezi ca o sa dea 105 euro/zi ca sa se dea pe Adancata? Poate 1-2 zile, dar sint mai multe etape, cu cine o sa le umple? Nu uita ca crema , cei ce au bani, merg la Pannonia, Brno.La preturile actuale, o sa fie inca un an pierdut pt moto-circuit.

Edited by JAGI
Link to comment
Share on other sites

 

Catalin ar pune si 25 euro/zi, dar ceilalti organizatori nu ar mai cumpara de la el zile de track day. E un cerc vicios.

De la atata generozitate si pana la preturile pe care le-a bagat e cale foarte lunga .Ca sa fie credibil asa ceva trebuia sa puna preturi identice cu restul ...

Edited by goe 75
Link to comment
Share on other sites

Nu exista restrictii pt cauciucuri
Singura regula este sa nu aiba un grad de uzura f mare care sa puna in pericol siguranta
In rest pot fi de orice tip sau dimensiune

Am intrebat daca sunt restrictii pentru gume.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

dragilor, ce prezentati dvs aici este o competitie de motociclism viteza. "campionatul romaniei de motociclism" este o denumire prea generalista si poate genera comfuzii. la capitolul motocilclism se incadreaza si disciplinele enduro, supermoto, rally-raid, dirt-track etc... e cam lipsa de respect pentru celellte competitii, sa nu omitem totusi ca o cursa de enduro aduce la start intre 80 si 400 de piloti... e ceva motociclism acolo! :)

 

salutam initiativa prin care se deschid usile motociclistilor amatori pasionati de viteza!

Edited by stulewa
Link to comment
Share on other sites

Usile se deschid cu preturi mici, indiferent de organizator.Eu cred ca in citiva ani, se va ajunge la un numitor comun si in privinta evenimentelor organizate pe circuitul Adancata pt moto viteza. Ori creste salariul mediu on RO, ori... .

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest goe 75

Ca sa fie clar pentru toata lumea ,am intrebat daca primesc si participanti care vor sa mearga doar ca la un trackday normal si raspunsul a fost afirmativ.Taxa este 190€/3 zile sau 150€/2 zile si se intra la una din clasele suport.

» Post actualizat in 25 Mar 2017 16:57

Sunt 4 intrari/zi(cel putin asa apare in programul afisat momentan).

Edited by goe 75
Link to comment
Share on other sites

taxa de participare e aproape cat premiul pentru locul 1 ? :crack: :crack: Au fixat un tarif de parca ar fi circuitul cu stratul de asfalt final gata turnat si spatii de iesire in decor gata amenajate (nisip, strat de gazon, vibratoare, cauciucuri , etc) , insa in momentul in care pierzi motocicleta si se duce de-a rostogolul in namol sau aratura ,facand 3-4 tractorase, nu prea iti vine sa arunci cu banii pe un circuit la care mai e de lucru

m-as mira daca premiul pentru locul 1 sare de 500 euro.


» Post actualizat in 27 Mar 2017 15:24

Cum spunea si Stulewa, titlul induce in eroare de la prima citire. Ma si gandeam ca vedem la linia de start de la supermoto la chopper :)))

Edited by blue_nightwishX
Link to comment
Share on other sites

Tin sa te anunt ca nici pt tg secuiesc nu mai e mare cautare si acolo e mult mai stilizat circuitul dtpdv.Fiecare alege sa mearga unde crede ca e mai bine pt el,parerea mea este ca cel mai important lucru pt inceput este sa participam,problemele apar cand ajungi sa mergi tare,adica peste minim 2-3 ani de ucenicie (asta daca'ti dai seama cum e cu mersul pe circuit.)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Etapa 4 a campionatului MotoRC din perioada 1-3 Septembrie va fi organizata impreuna cu RoSBK.

Pretul pentru 3 zile este 230 Euro.


» Post actualizat in 01 Sep 2017 07:11

Programul pentru etapa a 4-a.

post-38619-0-12280000-1504249883_thumb.jpg

Edited by wtf?
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...