Jump to content
Sign in to follow this  
hoinar

I.M.S-53, prima motocicletă românească

Recommended Posts

Aceasta este povestea primei motociclete romîneşti, I.M.S.-53, fabricată în doar zece exemplare. (sursa âO maşină străbate lumeaâ, de Ion Chingaru şi Cornleiu Filip, Ed. Sport Trurism (dec. 1987)).

 

Drumul spre automobil l-am pornit cu... motocicleta, obişnuiesc să spună oamenii mai <<vechi>> ai întreprinedrii, adică aceia care au şi fabricat-o. Oricine doreşte poate s-o admire. Se află expusă la loc de cinste în noua expoziţie din pavilionul central, în care este reconstituită prin exponate, panouri, fotografii şi grafice evoluţia unităţii.

Dar să ne întoarcem în timp, la începutul aniilor cinezeci. Oamenii îşi amintesc iar documentele vremii confirmă spusele lor. Spre exemplu, în anul 1951, Întreprinderea Metalurgică de Stat, Cîmpulung, cu se numea pe atunci, oamenii îi spuneau simplu I.M.S., număra 560 de angajaţi.

Continua să persiste aceiaşi cronică lipsă de cadre tehnice, existând abia şaptezici şi opt de tehnici şi maiştrii şi numai trei ingineri. Dar, aşa cum se sublinia prin şedinţe, la diferite întruniri şi analize, <<problema era în curs de rezolvare>>, adică, în acel an toamna, s-au numărat cei şaptezeci şi nouă de <<boboci>>, absolvenţi ai primei şcoli profesionale ce funcţiona pe lîngă întreprindere. Dacă numărul şi calificarea personalului era în continuă creştere, nu acelaşi lucru se putea sune şi despre halele de prodcucţie, despre dotarea tehnică.Spaţiul de fabricaţie a devenit tot mai îngust, deşi se mai amenajase o baracă, intrată în patiomoniul fabricii odată cu Naţionalizarea în 1948.

Altele erau însă atinci preocupîrile arzătoare ale oamenlior. Li se oferea o nouă şsnsă de afrimare. După izbînda cu ringurile şi flazerele, poate o compensaţie pentru transferarea produselor amintite la Cluj, muncitorilor li s-a pus din nou la încercarea ambiţia şi potenţialele creatoare: să realizeze primele motocilcte româneşti! Era o provocare pe măsura entuziasmului. Unul dintre venetici, din cei nouăsprezece <<întemeiteori>>, veniţi în 1944 de la Braşov şi rămaşi, Octavian Waschievici, cel zis Roşcovanul, a urcat repede trepetele afirmării devenind şeful proiectării. Şi de acolo începea tot greul. Porneau, cum se spune cu mîinile goale. Nu tu documentaţie pusă la punct, nici tu pregătire tehonoligică, nici atîtea şi atîtea altele. Rememorînd, veteneranul zîmbeşte şi se întreabă dacă acum, în anii optzeci, tinerii s-ar apuca cu mijloacele lor de o asemenea treabă. Entuziasmul pe care l-au avut ei a faăcut însă să cadă toate obstacolele.

Lui Octavian Waschievici i s-a alăturat Ion Mesaroş, venit de la Reşiţa, alergător năstruşnic în cursele de motocross, cu motocilcetă meşterită de el. Alţi doi, <<cooptaţi în colectivul motocicletelor>>, Costică Constantinescu şi Victor Bălăşoiu, au făcut lungul drum pînă la Arad ca să-şi cumpere cite o motocicletă. Voiau astfel <<să se documnteze pe viu>>. De fapt, în jurul poriectării şi fabricării celor zece motociclete pentru omolgare era polarizat interesul general. Mai înîi s-a desenat o motocicletă în mărime nataurală, căutîndu-se să aibă o linie cît mai simplă, dar originală, individualizînd-o faţă de celelalte existente, produse de firme străine de renume. Dar, partea cea mai grea s-a dovedit a fi pregătirea pentru fabricaţie. Erau atîţia <<specialişti>>, cu tot atîtea păreri, iar nepotrivirile dintre schiţe, iar nepotrivirile dintre schiţe, calcule şi măsurători au porvocat un adevărat calvar, tradus în nopţi devenite zile, în sicuşii şi în dispute, în căutări, frămîntări, muncă.

 

P.S. Are cineva ceva date tehnice despre ea? :grinbandit:

Florea Leonida, alt veteran, şi el facînd parte dintre <<cei nousprăzece descălecătroi şi ctitiori>>, numit şi cititul, darâtorită psiunii sale necurmate pentru literarură, povesteşte:

<<⌠Proiectanţii, ce să vă spun, adică oamenii lui Waschevici se descurcaseă binişor, nimic de zis. Dar vorba aia, teoria ca teoria! Pe hîrtie totul era frumos, merfgea de minune, însă practica ne-a pus pe... lapte dulce ! Încordarea, timp de vreo două luni, a fsot atît de mare, încît nu se mai ştia care erau proiectanţii şi care erau <<şerbarii>>, cum nise spunea nouă, celor cu <<practica>>. E derept că lucram meşteşugăreşte, piesă cu piesă, iar din cele stricate cred că am mai fi putut face vreo alte douăzeci de motociclete. Deh, aşa-i la început, mai ales cu sculele şi maşinile pe care le aveam noi pe atunci ...!... Nenorocirea era la tratamente. Acolo ne <<picau>> piesele. Petre Moldoveanu nici u mai avea curajul să le bage în cuptor fără să fie asista de cinvea din conducere. Tainele şi <<capcanele>> ne pîndeau la orice pas, la fiecare nouă încercare, chiar dacă făceam totul cu cea mai mare atenţie.

Se apropia primăvara. Avusesm o iarnă geroasă, care ne cam ţinuse pe loc, şi ne-am trezit în criză de timp. Ce era de făcut? Sala de şedinţe a fost <<mobilată>> în loc de scaune, cu paturi şi transformată în dormitor. Dănil, zis <<Isteţul>>, acăzut odată de la <<etaj>>. Dormea într-un pat suprapus. Singur şi-l alesese. Mereu repeta că astfel <<e-n aer>>. Nimic de zis, era un rectificator cu mînă de aur, cel mai bun dintre toţi, dar, ca un făcut, de data asta nu-i mai ăeşeu suprafeţele la micron. De aceea, în taote şedinţele se plîngea că abrazivele nu sînt bune, dar pînă la urmă s-a văzut că alta era pricina. Materialul îi juca festa; suprafeţele nu se cimentau uniform datorită aliajului necorespunzător.

Mobilizaţi pe loc uitaserăm cum mai arată casa şi familia. Mîncam la cantină, iar scurgerea timpului o realizam numai odată cu venirea întunericlui nopţii, ce ne trimitea, frînţi de obolseală, pe paturile nosatre slăbite din încheieturi şi acoperite cu saltele de paie. Ne înveleam cu două pături împrumutate de la uniteatea militară, car nu ne plîngeam noi de asta.

Cînd apărea directroul Victor Glosaru ne cam apuca tremuratul. Plin de energie, ca un tigru flaămînd, se învîrtea printre noi, dînd dispoziţii, chetionînd, ameninţînd, după care trebuia să plece la vreo şedinţă ce-l aştepta. Dar nu numai el directroul, era cu ochii pe noi, ci şi alţii, mai mari, de la regiune şi minister. Li se spunea că treaba merge bine şi termenel vor fi respectate. Vai de binele nostru ! Numai noi ştiam cît era de încurcată. Aşa au trecut şase zile şi şase nopţi în care am lucrat cu sufletul la gură pînă cînd am văzut-o coborîtă de pe planşeta proiectanţilor în curtea fabricii. Era în joc ambiţia noastră de meseriaşi ! Păi, noi eram doar simpi strungari sau frezori? Făceam şi pe dracu, nuami să iasă ! Tebuia nu doar să reuşim descifrarea tainelor, a nepotrivirolor dintre liniile trase în tuş pe hîrtia de calc şi piesele nosatre, dar şă nimeri şi aliajele şi oţelurile reci necesare. Ce mai ! S-a lucrat cu suflet şi lacrimi ! Dacă n-ar fi fost Pisău, Mitică Georgescu, Holboşan ori Armeanu, nu mai făceam noi motocicletele, vorba aia, nici la paştele cailor ! Sau ce să mai zic de Vasile Diaconu, de Chirţă ! Ehei, prin ce am trecut atunci, dar am izbîndit. Asta a contat .... >>

Atît de fromos vorbeşte nenea Florică <<Cititul>>, că nu te mai saturi să-l asculţi. Şi ce memori are ! Ne-a vorbit despre felul cum se asigurau cele necesare muncitorilor în acei ani grei, plini de lipsuri, în care elemente duşmănoase încercau sp producă derută, speculînd, dosind produsele etc. Au fost atunci organizate aşa numitele economate. Costică Dănilă şi Gică Berculescu s-au ocupat de înfiinţarea şi buna lor funcţionare în fabrică.

Rememorînd succesul primelor motociclete nici Ghiţă zaiţ nu-şi poate ascunde lacrimile nostalgiei. După o toamnă şi o iarnă în care au lucrat în <<draci>>, primăra şi-au văzut <<bobocii>> mergînd. Promsiunea, cuvîntul lor muncitoresc, a fost respectă. De ziua internaţională a celor care muncesc, la 1 Mai 1953, la mare defilre din Capitală, prin faţa tribunei oficiale au trecut primele zece motociclete româneşti, purtînd pe rezervor cu litere de-o şchioapă o npuă marcă: I.M.S.-53. Nea Luigi, alt veteran era şeful coloanei, iar directorul Grsoaru, aflat în tribună, îi privea cu emoţie şi mîndrie. Oamenii n-au uitat nici un amănunt. La ora 10,45 vocea crainicului de la Bucreşti lansa în eter, prin staşiile postului de radio naţional, vestea cea mare: <<acum, prin faţa tribunei oficiale defilează primele motociclete româneşti realizate prin inteligenţa şi hărnicia metalurgisţilor musceleni ! >> .

Acasă, la Cîmpulung, toată suflarea oraşului era în preajma difuzoarelor şi traăia momentul izbîndii. Iar nea Ghiţă nu uită să ne amintească ce veselie a fost, cum a fost sărbătorit evenimentul, adăugînd că, la naşterea primelor motociclete, i-au apăru primele fire de păr alb !

Oamenii trăiau în continuare euforia succesului. Calea <<cailor putere>> fusese abia deschisă de cele zece motociclete. Cîte planuri şi speranţe nu se făureau atunci, mai ales că la început se vobrea despre o producţie de mii de bucăţi ! Dar entuziasmul celor de la uzină avea să fie prea repede curmat ! Chiar în toamna aceluiaşi an ministerul de resort a decis sistarea producţiei de motociclete şi includera în planul de porducţie, a pieselor de schimb pentru automobile. Ion Zmandea, unul dintre localnci, reîntors în uzină cu diplomă de inginer, îşi aminteşte cum a primit vestea cu lacrimi în ochi şi jale în suflet. Fiind student la politehnica din Braşov, a pus şi el <<umărul>> la proiectarea şi realizarea motocicletelor, iar apoi, cînd au fost gata, a văzut acolo o cursă de motocros în care <<puiul>> lor, I.M.S-53, s-a bătut de la egal la egal cu partenere celebre: Jawa, BMW şi Simsson.

Treptat, oamenii au uitat de această <<frustare>> şi s-au pus din nou pe treaabă, la fel de plin de entuziasm şi de alte speranţe.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frumos povestit... Are cineva poze sau ceva de gen ca am cautat pe google si am gasit ceva despre barci ...... :grinbandit:

Share this post


Link to post
Share on other sites

din ce se vede in poza sau fabricat 12 bucati :D

partea din spate a cadrului era ,aproape la fel cu cea a somsonului awo 425 t si partea din fata a cadrului seamana cu cea de la ijul festival....cit despre furca fata si roata seamana mult cu furca si roata de pe ijul festival ....rezervorul parca este cel de la somson awo 425

aveti ceva informatii despre motor.....din poza deduc ca era in 4 timpi ..

super articolul :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am vazut si eu ca in ziar scrie 12. Poate a fost cineva prost informat.

Si eu vreau ceva date thenice despre motor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cand o sa mai ajung pe la B.C.U. am sa ma uit prin ziarele vremii sau prin "Stiinta si tehnica" (acolo trebuie neaparat sa spuna).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anul trecut daca nu ma insel, a aparut un numar al Jurnalului Natonal, editie de colectie, in care erau prezentate marcile romanilor. Scria acolo ceva despre motocicletele produse la Camulung.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Eu stiu ca erau de 350 de cmc. in 4 timpi si din cate am inteles ca ar mai fi una prin muzeul Aro. Eu am facut poza aia cu telefonul dintr-un Jurnalul National.

Mai frumos ar fi fost daca cineva s-ar fi gandit sa reia productia (dar eu sunt subiectiv ca sunt mort dupa monocilindre).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poate are fi iesit ceva mai bun decat Mobra sau Carpati. Si eu am auzit ca ar fi avut cca 250cc@4T. Si am mai auzit ca era una pe la ARO. Acum cativa ani (in 1997) am trecut prin Campulung Muscel. Desi nu eram pasionat de motoare pe atunci, sigur mi-as fi doirt sa vad prima motocicleta din Ro. Poate i-as fi tras si o poza

Share this post


Link to post
Share on other sites

Si un Minsk era bine daca produceam in licentza , darmite un 250...

Noroc ca avem Dacia, Aro,Tractorul, Roman, Santierul Galatzi, Avioane Craiova, ca asa nu ne plangem de altele.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Interesante lucruri , si interesante vremuriâŚ

S-ar putea spune ca ar fi o explicatie pentru ce s-a întîmplat atunci, pentru ca în afara de tractoare sovietice si pese pentru tractoare sovietice nu mai era voie sa se mai fabrice alceva.

 

Dar nu înteleg vremurile de acum.Nici pîna acum în românia nu s-a reusit fabricarea unei motociclete autohtone.Nici măcar amărîta de Mobra nu au mai fost înstare s-o mai fabrice.S-a umplut ţara de mopede si âjafonezeâ la mîna a doua.

 

Si nu este nevoie de o scremere prea mare.Nu trebuie cupărata nici o licenta , exista!Motorul de otcit , cel în două pistoane , sau de ce nu cel în patru cu tot cu cutia de viteze si cu aprinderea electronică si avansul cu controler , toate acestea exista..

Probabil este greu de găsit un proiectant pentru cadru si suspensiiâŚ

 

Am văzut un utilaj foarte interesant , si elegant , in cluj, :un motor de wolskwagen boxer în patru pistoane , montat pe un cadru manufacturat si cu toate acareturile, de ziceai ca acum a iesit din fabrică

Iar brazilienii si-au dotat de mult politia cu motociclete facute acolo la ei , motorizate cu boxerul de pe âbroscutaâ.

Asta e!Românii salivează la jafoneze si se tot chinuie cu tablele de la daciile din Pitesti

Share this post


Link to post
Share on other sites

eu cred ca nu se fac pt ca nu exista piata suficient de mare. ca sa aibe profit, ar tb sa vanda vreo 10.000 de bucati anual. craiova, dupa revolutie vindea 1000-2000 de olcituri pe an si pierdea 1000$ la bucata.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hai sa ne mandrim cu ce avem...ce avem fratilor? :huh: Am facut 3 motociclete, 5 masini si 4 camioane, si pentru ca nu era de ajuns toate au fost copiate dupa alte modele.

Se vede de la o posta ca motocicleta aia a fost copiata dupa alte motociclete ale epocii.

Cum spunea si @robychopper Fata seamana cu aia de Festival, spatele cu cel de AWO sau de IJ '49, iar rezervorul mi se pare ca seamana un pic si cu cel de IJ.

Edited by Phoenix_Harley

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dupa parerea mea, a sarit rusnacul in aer cand a auzit ca romanii fac motociclete. Deci a venit HALT de la Moscova. Unde isi mai vindeau rusii IJ-urile daca romanii aveau propria lor motocicleta. Deci pierdeau piata din romania.

Share this post


Link to post
Share on other sites

vezi exact asta s-a intamplat daca ar fi facut romanii ceva mai mult decat mobra ar fi stricat piata de desfacere si ar fi si concurenta asa ca acestea au fost interzise....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Am vazut mai demult un documentar despre IMS si aparea in film si motocicleta IMS 1953 expusa in muzeul firmei.

Share this post


Link to post
Share on other sites

La naiba cu C.C.C.P. Bine ca am scapat de ei. Asa ne interzisesera sa fabricam si sine de tramvai!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Motociclete se fac si astazi in Romania(First Bike) dar nu prea se inghesuie lumea sa le cumpere.

Share this post


Link to post
Share on other sites

first bike se asambleaza in romania firma e chinezarie idioata a cumparat si politia biciclete de la ei chiar ma mir cat or sa mearga politaii cu ele ca sunt bicle de toata jena ieftine si execrabil de proaste

Share this post


Link to post
Share on other sites

lasa ca sunt destui prostii care sa le cumpere..din pacate nu toti sunt prosti unii chiar sunt bineintentionati dar saracii iau tzapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

in tara asta nu se va face nimic original si din proprie initiativa....la nivel inalt ma refer....

 

De Carpati ce stiti? este unul expus in vitrina la "La Calul Balan"...

E haios... dar mic, cre ca e de 50cc...

Share this post


Link to post
Share on other sites

e rusesc, din cate stiu. si da, e de 50. am vazut acu cateva saptamani unu in targ, cerea un mos 9 milioane pe el :huh:

 

si e destul de vechi, era si vorba aia: motocicleta carpati, stati in poponeata si reparati :laugh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

FRATILOR!!!!!!! :laugh: :laugh: :laugh: :lol: :(

Motoreta Carpati este ROMANEASCA!!!!!!!!!

Si in plus doar un mic exercitiu de logica arata ca nu este ruseasca...exista munti carpati in Rusia? :huh:

Are in jur de 50 cc, nu mai stiu exact dar ceva de genul asta, oricum nu are fix 50 cc.

Are un prieten al meu motoreta Carpati. A cumparat-o in toamna cu 450.000 lei. Era in stare foarte buna, doar ca nu era vopsita (era data doar cu grund) si nu avea pneuri in rest...perfecta. Cand va fi gata poate o sa pun niste poze. Cred ca in august va fi gata.

Edited by Phoenix_Harley

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...